DRUŠTVO

PGD Vrhnika je osrednje društvo v sektorju Vrhnika, v katerem poleg nas delujeta še dve društvi, PGD Verd in PGD Stara Vrhnika.

Območje, ki ga pokrivamo, je izredno obsežno. Naši predniki so požarno brambo ustanovili zaradi nevarnosti požara in bojaznijo pred njim. Tekom sto trideset let delovanja društva pa so se te naloge z razvojem tehnike in družbe zelo razširile. Požari še vedno ostajajo glavni razlog za naše posredovanje. Povečuje pa se posredovanje našega društva ob poplavah, neurjih, prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi, tehničnimi intervencijami, asistencami policiji, sodelovanje na raznih prireditvah v okviru občine, itd.

Vzporedno s povečevanjem obsega dela pa se je večalo tudi število intervencij. V zadnjih treh letih se gibljejo med 40 in 70. Najbolj pogosti vzroki intervencij so poleg naravnih pojavov še nekontrolirano kurjenje v naravi, dimniški požari, travniški požari, požari v zabojnikih za smeti, prometne nesreče.